�������� �������� ������ ��������� ���������

Положення про Гранти Президента України

Наказ Міністерства № 3513 від 30.12.2005 р.МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ

У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Мінсім’ямолодьспорт України
НАКАЗ

30.12.2005                                                          № 3513

м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2006 № 287/12161Про забезпечення реалізації

Положення про гранти

Президента України

для обдарованої молодіВідповідно до Указів Президента України від 2 серпня 2000 року № 945 “Про гранти Президента України для обдарованої молоді” (зі змінами), від 18 серпня 2005 року № 1176 “Про Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертну раду при Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді (далі – Положення про Експертну раду), що додається.

2. Затвердити Порядок подання заявок на розгляд Експертної ради при Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту  з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді (далі – Порядок подання заявок), що додається.

3. Затвердити Форму Типового договору про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді (далі – Форма Типового договору), що додається.

4. Затвердити Порядок перерахування і використання коштів та подання звітів щодо виконання проектів за кошти грантів Президента України для обдарованої молоді (далі – Порядок перерахування і використання коштів), що додається.

5. Установити, що у випадку подання проекту на здобуття гранта Президента України для обдарованої молоді кількома авторами (співавторами) в усіх документах, затверджених цим наказом (крім довідки-об’єктивки), слова „автор (проекту)”, „виконавець (проекту)”, „одержувач (гранта)”, „особа” та інші слова, які узгоджуються з цими словами у числі та стосуються співавторів, уживаються у формі множини.

6. Департаменту молодіжної політики (Ярема О.Й.):

6.1. Забезпечити державну реєстрацію цього наказу відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 „Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” (зі змінами).

6.2. Забезпечувати роботу Експертну раду при Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді та прийом заявок на розгляд указаної ради відповідно до Положення про Експертну раду  та Порядку подання заявок.

6.3. Забезпечувати прийом творчих звітів одержувачів грантів Президента України для обдарованої молоді згідно з Порядком перерахування і використання коштів.

6.4. Довести до відома відповідних структурних підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту Міністерства у справах молоді, сім’ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу у справах сім’ї, молоді та спорту  обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій наведені вище документи.

7. Департаменту економіки та фінансів (Крищенко К.Є.):

7.1. Щороку передбачати кошти на організаційно-фінансове забезпечення роботи Міністерства щодо експертизи проектів і призначення грантів Президента України для обдарованої молоді.

7.2. Забезпечувати перерахування коштів одержувачам грантів Президента України для обдарованої молоді та прийом фінансових звітів одержувачів грантів Президента України для обдарованої молоді відповідно до Порядку перерахування і використання коштів.

8. Департаменту молодіжної політики (Ярема О.Й.), департаменту  економіки та фінансів (Крищенко К.Є.), юридичному управлінню (Прилипко Р.В.) забезпечувати укладання договорів між Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, відповідним структурним підрозділом у справах сім’ї, молоді та спорту Міністерства у справах молоді, сім’ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу у справах сім’ї, молоді та спорту  обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем реєстрації одержувача гранта та одержувачем гранта Президента України для обдарованої молоді згідно з Формою Типового договору.

9. Відповідним структурним підрозділам:

9.1. Здійснювати відповідно до компетенції широке інформування установ та організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, молодіжної громадськості відповідного регіону про порядок подання заявок для отримання гранта Президента України для обдарованої молоді згідно з Порядком подання заявок.

9.2. Організовувати щороку до 15 травня подання проектів на розгляд Експертної ради при Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту   з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді для участі в конкурсі з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді.

9.3. Організовувати роботу з одержувачами грантів, які мешкають у відповідних регіонах, та забезпечити своєчасне подання звітності та контроль за цільовим використанням коштів згідно з Формою Типового договору та Порядком перерахування і використання коштів.

10. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 07.02.2002 № 21, “Про забезпечення реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді”, зареєстрований Міністерством юстиції України від 18.03.2002 за  № 262/6550.

11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Міністра  Кондратюк Т.В. і Миленького В.М.Міністр                                                                                              Ю.О.ПавленкоЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства України

у справах сім’ї, молоді та спорту 30.12. 2005 № 3513

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2006 № 287/12161

ПОЛОЖЕННЯ

про Експертну раду при Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності Експертної ради при Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді (далі — Експертна рада).

2. Експертна рада утворюється при Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту (далі — Міністерство) з метою розгляду та експертизи заявок, конкурсного відбору та висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді.
3. Персональний склад Експертної ради, погоджений з Віце-прем'єр-міністром України з гуманітарних питань, затверджується наказом Міністерства.

4. Експертну раду очолює Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту.

5. Експертна рада складається з вісімнадцяти осіб з числа представників органів виконавчої влади, провідних науковців, представників громадськості тощо.

6. Члени Експертної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Експертна рада відповідно до покладених на неї завдань:

- розглядає заявки на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді;

- проводить їх експертизу;

- здійснює конкурсний відбір та висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді.

8. Експертна рада здійснює відбір на конкурсній основі, керуючись такими критеріями:

- актуальність, суспільна значущість проекту;

- новизна методик та технологій, упровадження яких передбачено проектом;

- теоретична й практична цінність результатів реалізації проекту в соціальній та гуманітарній сферах;

- здатність автора реалізувати проект у повному обсязі та в зазначені терміни в межах гранта;

- обґрунтованість кошторису витрат, їх відповідність плану реалізації проекту.

9. У разі виникнення потреби в здійсненні додаткової експертної оцінки поданих заявок вони в установленому порядку надсилаються до провідних наукових установ України відповідного галузевого спрямування.

10. Організаційною формою роботи  Експертної ради є засідання. Рішення про скликання засідання ради приймається її Головою.

11. Засідання Експертної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

12. Рішення Експертної ради про висування претендентів на одержання гранта ухвалюється таємним голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Експертної ради.

13. Голова Експертної ради призначає секретаря з числа працівників Міністерства, який координує підготовку й подання на розгляд Експертної ради відповідних документів щодо заявок, які надійшли на конкурс, здійснення експертизи проектів та підготовку висновків Експертної ради щодо кандидатів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді.

14. Організаційне та фінансове забезпечення роботи Експертної ради здійснює Міністерство.Директор департаменту

молодіжної політики                                                            О.Й. ЯремаЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства України

у справах сім’ї, молоді та спорту  30.12. 2005  № 3513

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2006 № 288/12162

Порядок подання заявок

на розгляд Експертної ради  при Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді

1. Цей Порядок визначає форми та вимоги до документів, які подаються на розгляд Експертної ради при Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді.

2. Для одержання гранта претендент не пізніше 15 травня року, що передує року виплати гранта, подає у трьох примірниках такі документи:

2.1. Заявку за формою згідно з додатком 1.

2.2. Реєстраційну картку проекту за формою згідно з додатком 2.

2.3. Опис проекту.

2.4. Кошторис витрат згідно з додатком 3.

2.5. Довідку-об'єктивку.

2.6. Два рекомендаційних листи.

3. Опис проекту складається з чотирьох основних розділів, у яких розкриваються такі питання:

Розділ 1. Актуальність, мета й завдання проекту

Актуальність проекту.

Наявна ситуація з обраної автором проблематики, викладення існуючих спроб її розв’язання.

Мета проекту.

Завдання проекту.

Шляхи реалізації проекту.

Робота, здійснена автором у ході підготовки проекту.

Чи подавався проект на здобуття грантів до інших установ та організацій.

Розділ 2. План реалізації проекту

Викласти етапи проекту за схемою:

- назва етапу;

- термін реалізації етапу;

- опис заходів для здійснення етапу;

- результати здійснення етапу.

Розділ 3. Ресурси, необхідні для реалізації проекту

Залучення яких фахівців (прізвище, місце навчання/роботи, контактні телефони) і для виконання якої конкретної роботи передбачено проектом.

Які організації залучено до реалізації проекту (повна назва, місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові керівника, контактні телефони); характер співпраці.

Опис проекту обов’язково має супроводжуватися листами-підтвердженнями згаданих у проекті організацій щодо фінансової або технічної участі в реалізації проекту (у тому числі організацій-орендодавців обладнання, необхідного для здійснення проекту).

Які кошти з інших джерел очікується отримати (вже отримано) на цільову підтримку проекту.

Якщо проектом передбачено оренду обладнання, обґрунтувати потребу в ньому (із зазначенням технічних характеристик); указати термін оренди, організацію-орендодавця, заплановане місце розташування орендованого обладнання.
Розділ 4. Кінцевий результат проекту

Короткотривалі та віддалені результати проекту в соціальній та гуманітарній сферах.

Схема поширення та практичного застосування результатів реалізації проекту.

До опису проекту можуть додаватися інші матеріали, які засвідчують спроможність автора реалізувати проект або детальніше розкривають його зміст (наприклад, публікації в пресі, фото- та відеоматеріали, аудіокасети тощо).

4. У кошторисі витрат зазначаються загальна сума та перелік видатків, пов’язаних з реалізацією проекту.

Кошторис проекту не повинен перевищувати 75 тисяч гривень.

5. Довідка-об’єктивка містить біографічні відомості про автора проекту, інформацію про його освіту, трудовий стаж тощо.

У разі співавторства довідки-об’єктивки заповнюються окремо на кожного зі співавторів проекту.

Обов’язково вказується така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові;

- число, місяць, рік народження;

- освіта (на час подання проекту); назва відповідного навчального закладу; за наявності кількох освіт указуються всі;

- місце роботи , посада, трудовий стаж (для працюючих);

- творчий потенціал: участь і нагородження у конкурсах, олімпіадах, виставках, фестивалях тощо; інші досягнення;

- досвід участі в спільних та індивідуальних проектах (назва проекту, термін реалізації, партнери, результат); на здійснення яких проектів, коли і від яких організацій отримував гранти;

- участь у галузевих проектах (у т.ч. міжнародних);

- місце проживання (фактичне/ за місцем проживання), телефон (робочий, домашній, мобільний), електронна пошта (за наявності);

- ідентифікаційний номер.

Зазначений перелік питань можна доповнити додатковою інформацією, яка, на думку автора проекту, повніше розкриває його творчий та організаторський потенціал.

6. Рекомендаційні листи надаються фахівцями у відповідній галузі, компетентними щодо теми проекту, і повинні містити:

- підтвердження інноваційного характеру й актуальності проекту;

- обґрунтування необхідності фінансування проекту;

- характеристику творчих та організаторських здібностей автора проекту.

У кінці листа вказуються посада, місце проживання, телефон особи, яка надає рекомендаційний лист, а також інші відомості, що підтверджують її компетентність (науковий ступінь, учене звання, нагороди, кваліфікація тощо).

Підпис особи, яка надає рекомендаційний лист, скріплюється печаткою та підписом керівника кадрової служби в установленому порядку (у разі, якщо ця особа працює).

7. Дата отримання заявки проставляється в реєстраційній картці працівником Міністерства. При розгляді заявок, що надійшли поштою, дата отримання визначається за поштовим штемпелем.

8. Проект та всі документи до нього оформляються державною мовою.

Матеріали, оформлені іншими мовами (крім віршів), супроводжуються перекладом на державну мову, засвідченим у встановленому порядку.

9. Усі документи (крім рекомендаційних листів) супроводжуються особистим підписом автора проекту.

10. Заявка та реєстраційна картка заповнюються друкованими літерами.

11. До розгляду не приймаються проекти, які:

- надійшли на конкурс після 15 травня;

- подано менше ніж у трьох примірниках;

- не містять повного комплекту документів;

- не відповідають формам і вимогам, викладеним у Положенні про гранти Президента України для обдарованої молоді, затвердженому Указом Президента України від 2 серпня 2000 року № 945 “Про гранти Президента України для обдарованої молоді” (зі змінами), та в цьому Порядку;

- подані авторами, вік яких на день подання заявки не досягає 14 років або перевищує 35 років;

- подані авторами, які вже отримували (особисто чи як співавтори) гранти Президента України для обдарованої молоді.

12. Усі матеріали, прийняті до розгляду, авторам проектів не повертаються незалежно від рішення Експертної ради стосовно призначення грантів Президента України для обдарованої молоді цим авторам.Директор департаменту

молодіжної політики                                                            О.Й. Ярема

Додаток 1до підпункту 2.1 Порядку подання заявок на розгляд Експертної ради з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді
Форма заявки на участь у конкурсі

на отримання гранта Президента України для обдарованої молоді

(розміщується на одному аркуші)

____________________________________________________________Голові

Експертної ради при Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молодіЗАЯВКА

на участь у конкурсі

на отримання гранта Президента України для обдарованої молодіЯ, _____________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові автора проекту)

_______________ народження, прошу допустити мій проект

(число, місяць, рік)(назва проекту)

до участі в конкурсі на отримання гранта Президента України для обдарованої молоді.

Необхідний для розгляду експертною радою пакет документів додається.

Додаток: на __________сторінках у 3 примірниках.Підпис автора проекту: _______________            _________________________

(підпис)                       (прізвище, ім’я, по батькові)


Реєстр. №


(проставляється працівником Міністерства України

у справах сім’ї, молоді та спорту)

Директор департаменту

молодіжної політики                                                                       О.Й. Ярема

Додаток 2до підпункту 2.2 Порядку подання заявок на розгляд Експертної ради з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді
Форма реєстраційної картки проекту

_____________________________________________________________Реєстраційна картка проекту


Дата отримання проекту   


Регіон (за місцем реєстрації автора проекту)   


Реєстраційний №   (заповнюється  працівником Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту)


Прізвище, ім’я, по батькові автора  проекту   


Напрямок проекту   
à       економіка   
à       мистецтво   
à       природничі науки   
à       техніка
à       медицина   
à       освіта   
à       суспільні науки   
à       інше

Зміст проекту   
à       діяльність установи   
à       дослідження   
à       проведення заходу   
à       випуск продукту   
à       іншеНазва проекту   
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________Від кого отримано рекомендації (ПІБ, посада, науковий ступінь, учене звання тощо)   
1. _______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

2. _______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________Термін реалізації проекту (не більше одного року)   


з ________ 200__ року до _______ 200_ року

Місце реалізації проекту   


Очікуваний розмір гранта   

Підпис автора проекту: _______________            _________________________

(підпис)                       (прізвище, ім’я, по батькові)

Підпис автора проекту засвідчує зобов’язання подавати правдиву та вичерпну інформацію  про себе та свій проект.Директор департаменту

молодіжної політики                                                                       О.Й. Ярема

Додаток 3до підпункту 2.4 Порядку подання заявок на розгляд Експертної ради з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді
Форма кошторису витрат

__________________________________КОШТОРИС ВИТРАТ

на реалізацію проекту

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові автора проекту в родовому відмінку)

________________________________________________________________

(назва проекту)
з/п   
Стаття витрат   
Сума витрат, грн

1   
Оплата послуг залучених спеціалістів   


2   
Нарахування    


3   
Відрядження   


4   
Оренда місць проведення заходу   


5   
Транспортні послуги   


6   
Оренда обладнання, оргтехніки   


7   
Прокат костюмів, одягу   


8   
Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання   


9   
Художнє оформлення місць проведення заходу   


10   
Послуги зв’язку   


11   
Поліграфічні послуги   


12   
Інформаційні послуги   


13   
Канцелярські витрати   


14   
Призи, сувеніри   


15   
Інші витрати ( у тому числі банківські послуги)   


16   
Податок   Усього (сума словами)   
Загальна сума
РОЗРАХУНОК ВИТРАТ
№ з/п   
Стаття витрат   
Розрахунок   
Усього, грн

1   
2   
3   
4   
5   
6

1   
Оплата послуг

залучених спеціалістів   
Кількість залучених спеціалістів (осіб)   
Кількість днів (годин/місяців)   
Вартість за день (годину/

місяць), грн   


Усього   


Продовження додатка 3
1   
2   
3   
4   
5   
6

2   
Нарахування   

3   
Відрядження    
Кількість осіб   
Кількість днів   
Вартість за день, грн   Харчування (добові)   


Проїзд   


Проживання   


Усього   

4   
Оренда місць проведення заходу    
Орендована площа   
Кількість днів (годин) оренди   
Вартість оренди, грн   


Усього   

5   
Транспортні послуги   
Кількість одиниць   
Кількість днів (годин) оренди   
Вартість оренди, грн   


Усього   

6   
Оренда обладнання, оргтехніки   
Ціна за одиницю часу   
Кількість днів (годин) оренди   
Вартість оренди, грн   


Усього   

7   
Прокат костюмів, одягу   
Кількість костюмів, одягу, що беруться напрокат   
Кількість днів (годин) прокату   
Вартість прокату, грн   


Усього   

8   
Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання   
Кількість одиниць   
Період використання   
Витрати на одиницю, грн   


Усього   

9   
Художнє оформлення місць проведення заходу   
Кількість одиниць   
Ціна за одиницю, грн   
Вартість за одиницю, грн   


Усього   

10   
Послуги зв’язку   
Кількість одиниць

(хв, шт.)   
Ціна за одиницю, грн   
Вартість за одиницю, грн   


Усього   

11   
Поліграфічні послуги   
Кількість одиниць   
Ціна за одиницю, грн   
Вартість за одиницю, грн   


Усього    

12   
Інформаційні послуги   
Кількість одиниць   
Ціна за одиницю, грн   
Вартість за одиницю, грн   


Продовження додатка 3
1   
2   
3   
4   
5   
6


Усього   

13   
Канцелярські витрати    
Кількість одиниць   
Ціна за одиницю, грн   
Вартість за одиницю, грн   


Усього    

14   
Призи, сувеніри   
Кількість

одиниць   
Ціна за одиницю, грн   
Вартість за одиницю, грн   


Усього   

15   
Інші витрати   
Кількість

одиниць   
Ціна за одиницю, грн   
Вартість за одиницю, грн   


Банківські послуги   


Усього    

16   
Податки   Усього    


Разом витрат за кошторисом   (сума словами)

Автор проекту                                    ________                  ______________________
(підпис)                                 (прізвище, ім’я, по батькові)Директор департаменту

молодіжної політики                                                                       О.Й. ЯремаЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства України

у справах сім’ї, молоді та спорту  30.12. 2005 № 3513

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2006 № 289/12163Форма Типового договору

про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді

_________________________________________________ДОГОВІР №

про реалізацію за кошти гранта Президента України для обдарованої молодіпроекту __________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові виконавця проекту в родовому відмінку)

__________________________________________________________

(назва проекту)


м. Київ   
“______” _______________ 200__


Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту (далі - Міністерство) в особі ____________________, що діє на підставі Положення про Міністерство, затвердженого Указом Президента України від 18 серпня 2005 року № 1176, Міністерство у справах молоді, сім’ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ у справах сім’ї, молоді та спорту  обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем реєстрації Виконавця проекту (далі – Відповідний структурний підрозділ) в особі ________________________, що діє на підставі Положення про Відповідний структурний підрозділ, та Виконавець в особі ________________________(прізвище, ім’я, по батькові особи, якій призначено грант, паспортні дані, ідентифікаційний номер), уклали цей Договір про те, що Виконавець реалізує проект, Відповідний структурний підрозділ здійснює перерахування коштів та контроль за виконанням проекту, а Міністерство здійснює фінансування та координацію за виконанням проекту.1. Загальні положення1.1. Міністерство через_________________(Відповідний структурний підрозділ) перераховує грант на суму __________________ (сума цифрами й словами), призначений Виконавцю проекту (назва Розпорядження Президента України, дата, номер).

1.2. Права інтелектуальної власності на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, створений у процесі реалізації проекту, належать Виконавцю.

1.3. Посилання на здійснення проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді в друкованих матеріалах, засобах масової інформації та публічних виступах є обов’язковим.2. Умови надання та використання гранта2.1. Грант надається на термін дії цього Договору в порядку, передбаченому ним.

2.2. Використання гранта відбувається відповідно до календарного плану згідно з додатком і кошторисом витрат згідно з додатком 3 до Порядку подання заявок на розгляд Експертної ради з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді, затвердженого цим наказом.

2.3. Грант надається виключно у формі безготівкового перерахування коштів на підставі документа щодо відкриття рахунку у відділеннях відкритого акціонерного  товариства “Державний ощадний банк України”.

У разі співавторства цей пункт доповнюється новим абзацом такого змісту:

„Розпорядником коштів, отриманих у вигляді гранта Президента України для обдарованої молоді, є _____________(прізвище, ім’я, по батькові співавтора)”.

2.4. У разі використання будь-якої частини гранта не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Виконавець відшкодовує у повному обсязі кошти, використані на момент припинення дії цього Договору.

2.5. Виконавець подає квартальні та підсумкові творчі й фінансові звіти до Відповідного структурного підрозділу.

Квартальні звіти подаються до 25 числа останнього квартального місяця (березень, червень, вересень, грудень).

Підсумковий звіт подається до 25 числа наступного місяця після закінчення проекту, термін якого визначено Договором.

Творчі звіти подаються у трьох примірниках (2 оригінали й копія), фінансові звіти – у двох примірниках (оригінал і копія).3. Права та обов’язки Міністерства, Відповідного структурного підрозділу та Виконавця3.1. Міністерство має право:

- здійснювати контроль за перерахуванням суми гранта Відповідним структурним підрозділом на розрахунковий рахунок Виконавця проекту в установленому порядку після укладання  Договору;

- отримувати квартальні та підсумковий творчі та фінансові звіти за проектом від Відповідного структурного підрозділу;

- здійснювати планові аудиторські перевірки й моніторинг виконання проекту.

3.2. Міністерство зобов’язане:

- надавати організаційну підтримку здійсненню проекту, не порушуючи плану його реалізації;

- контролювати використання гранта за призначенням;

- стежити за дотриманням чинного законодавства Виконавцем проекту.

3.3. Відповідний структурний підрозділ має право:

- здійснювати планові аудиторські перевірки й моніторинг виконання проекту;

- надавати організаційну підтримку згідно з планом реалізації проекту.

3.4. Відповідний структурний підрозділ зобов’язаний:

- перерахувати суму гранта на розрахунковий рахунок Виконавця  проекту в установленому порядку після укладання  Договору;

- повідомити Міністерство про результати перерахування суми гранта на розрахунковий рахунок Виконавця проекту;

- отримувати квартальні та підсумковий творчі та фінансові звіти за проектом від Виконавця проекту;

- надавати організаційну підтримку здійсненню проекту, не порушуючи плану його реалізації;

- надавати Міністерству квартальні та річні звіти про використання коштів у встановленому порядку та у визначені законодавством терміни.

3.5. Виконавець має право:

- на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, створений у процесі реалізації проекту;

- отримувати організаційну підтримку згідно з планом реалізації проекту.


4

3.6. Виконавець зобов’язаний:

- використовувати кошти гранта відповідно до календарного плану реалізації проекту та кошторису витрат;

- своєчасно подавати квартальні та підсумковий фінансові та творчі звіти;

- зберігати фінансові та будь-які інші документи щодо проекту протягом наступних трьох років після його завершення;

- під час планових аудиторських перевірок і моніторингу проекту безперешкодно надавати відповідні документи;

- у разі неповного використання виділених коштів повернути їх залишок на рахунок Відповідного структурного підрозділу в 10-денний термін після закінчення дії цього Договору.4. Дострокове припинення Договору4.1. Дію цього Договору може бути припинено у разі встановлення факту використання Виконавцем будь-якої частини гранта не за призначенням або з порушенням чинного законодавства, негативної оцінки Міністерством або Відповідним структурним підрозділом проміжних результатів реалізації проекту на підставі звіту Виконавця, результатів моніторингу проекту чи аудиторської перевірки.5. Порядок розв’язання спорів5.1. Усі спори, які можуть виникнути між Міністерством, Відповідним структурним підрозділом і Виконавцем у процесі реалізації проекту або припинення дії Договору, вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства України.6. Кінцеві положення6.1. Цей Договір укладено та підписано в трьох примірниках (по одному для кожної зі сторін), що мають однакову юридичну силу.

У разі співавторства кількість примірників Договору визначається з урахуванням кількості Виконавців.

6.2. Календарний план реалізації проекту, оформлений згідно з додатком, кошторис витрат на реалізацію проекту, оформлений згідно з додатком 3 до Порядку подання заявок на розгляд Експертної ради з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді, затвердженого цим наказом, а також інші документи, які будуть підписані сторонами на виконання цього Договору, є його невід’ємними частинами.7. Термін дії Договору7.1. Цей Договір діє:

початок дії: “_____” _________________ 200_____ (установлюється з дня реєстрації Договору в Міністерстві, якщо інше не визначено за домовленістю Міністерства, Відповідного структурного підрозділу  і Виконавця);

закінчення дії: “_____” _________________ 200_____ (визначається за кінцевим терміном реалізації проекту плюс один місяць).8. Місцезнаходження  Міністерства, Відповідного структурного підрозділу та місце проживання Виконавця


Міністерство:Міністерство України

у справах сім’ї, молоді та спорту

01023, м Київ, вул. Еспланадна, 42

р/р__________________(підпис)   
Відповідний структурний підрозділ:

Повна назва Місцезнаходження

р/р_____________________(підпис)   
Виконавець:

Прізвище, ім’я, по батькові

паспортні дані

ідентифікаційний номер

місце проживання за місцем реєстрації(підпис)


М.П.  Директор департаменту

молодіжної політики                                                            О.Й. ЯремаДодатокдо підпункту 2.2 Форми Типового договору про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді
Форма календарного плану

Затверджую

“_____” ____________ 200__КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

заходів щодо реалізації проекту(прізвище, ім’я, по батькові Виконавця проекту)(назва проекту)Термін реалізації проекту:

з “___” ___________ 200__  до “___” __________ 200__


Квартал   
Обсяг запланованої роботи   
Загальний обсяг коштів, які планується використати протягом кварталу, грн

І квартал 200__

1.       

2.       

3.           


ІІ квартал 200__


1.       

2.       

3.           Разом за проектом (сума цифрами й словами)   Виконавець проекту              ________                              __________________________
(підпис)                                 (прізвище, ім’я, по батькові)“_____” _____________ 200__Директор департаменту

молодіжної політики                                                            О.Й. ЯремаЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства України

у справах сім’ї, молоді та спорту 30.12. 2005 № 3513Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2006 № 290/12164Порядок перерахування і використання коштів

та подання звітів щодо виконання проектів за кошти грантів Президента України для обдарованої молоді1. Кошти, надані у вигляді грантів Президента України для обдарованої молоді, перераховуються Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту (далі – Міністерство) на рахунки Міністерства  у справах молоді, сім’ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту  обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем реєстрації одержувачів грантів (далі – Відповідні структурні підрозділи) у сумі, визначеній відповідним Розпорядженням Президента України.

2. Відповідний структурний підрозділ перераховує кошти одержувачу гранта на спеціально відкритий ним рахунок у відділенні відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” на підставі таких документів:

2.1. Наказ Міністерства, яким перераховано кошти грантів відповідно до пункту 1 цього Порядку.

2.2. Засвідчена Міністерством копія Договору про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді, укладеного між Міністерством, Відповідним структурним підрозділом та виконавцем проекту.

2.3. Документ, який підтверджує відкриття одержувачем гранта  спеціального рахунку у відділенні відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”.

2.4. Копія паспорта одержувача гранта (для одержувачів грантів віком  до 16 років – свідоцтва про народження).

2.5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі якщо одержувач гранта старше 16 років).

3. Під час перерахування Відповідний структурний підрозділ утримує з суми гранта податок з доходів фізичних осіб, передбачений чинним законодавством.

4. Сума гранта (за винятком податку з доходів фізичних осіб) перераховується одержувачеві гранта одноразово в повному обсязі.

5. Відповідний структурний підрозділ письмово інформує Міністерство про перерахування коштів одержувачеві гранта в триденний термін після цього перерахування.

6. Використання коштів одержувачем гранта здійснюється відповідно до термінів, сум і статей витрат, визначених Договором, календарним планом і кошторисом витрат.

7. Документація щодо виконання проектів за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді включає такі документи:

7.1. Договір про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді.

7.2. Календарний план заходів щодо реалізації проекту.

7.3. Кошторис витрат.

7.4. Творчий звіт про виконання проекту згідно з додатком 1.

7.5. Фінансовий звіт про виконання проекту згідно з додатком 2.

8. Календарний план і кошторис оформлюються одночасно з укладанням Договору про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді.

У разі необхідності зміни до Договору, календарного плану, кошторису витрат уносяться на підставі письмового звернення виконавця проекту до Відповідного структурного підрозділу і затверджуються Міністерством після погодження з Відповідним структурним підрозділом.

9. Творчий та фінансовий звіти подаються виконавцем проекту до Відповідного структурного підрозділу.

Виконавець проекту подає творчий та фінансовий звіти в терміни, визначені пунктом 2.5 Договору про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді, форму якого затверджено цим наказом.

Відповідні структурні підрозділи подають творчі та фінансові звіти виконавців проектів до Міністерства:

- квартальні: до 30 числа останнього квартального місяця (березень, червень, вересень, грудень);

- підсумкові: до 30 числа наступного місяця після закінчення проекту, термін якого визначено Договором.

10. Творчий звіт подається у трьох примірниках:

- перший примірник (оригінал) зберігається у відповідному структурному підрозділі;

- другий примірник (копія) повертається виконавцю проекту за підписом керівника Відповідного структурного підрозділу;

- третій примірник (оригінал), затверджений керівником Відповідного структурного підрозділу, подається ним до Міністерства разом із супровідним листом.

11. До творчого звіту обов’язково додаються зразки інформаційних, методичних та роздаткових матеріалів, фотографії, а також ксерокопії публікацій у друкованих виданнях, інші матеріали, що засвідчують якісний рівень виконання проекту (відгуки фахівців, представників органів виконавчої влади, керівників установ, підприємств, організацій).

12. Фінансовий звіт подається у двох примірниках:

- перший примірник (оригінал) зберігається у Відповідному структурному підрозділі;

- другий примірник (копія) повертається виконавцю проекту за підписом керівника Відповідного структурного підрозділу.

13. До фінансового звіту обов’язково додаються підтвердні документи (в оригіналі): договори про надання послуг та виконання робіт, рахунки, платіжні доручення, акти виконаних робіт, накладні, акти про списання придбаного та використаного товару тощо.

Директор департаменту

молодіжної політики                                                            О.Й. Ярема
Додаток 1до підпункту 7.4 Порядку перерахування і використання коштів та подання документації щодо виконання проектів за кошти грантів Президента України для обдарованої молоді

Форма творчого звіту про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді
______________________________________


Погоджено

___________________

(керівник Відповідного структурного підрозділу у справах сім’ї, молоді та спорту за місцем реєстрації одержувача гранта)______________ (підпис)

______________ (дата)


ТВОРЧИЙ ЗВІТ

__________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)

про виконання проекту _________________________________________

(назва проекту)у __________ кварталі 200__ року.

Розділ 1.

- які завдання планувалося виконати протягом звітного періоду;

- які завдання не було виконано, з яких причин, коли їх планується виконати;

Розділ 2.

- що було зроблено стосовно кожного із завдань;

- кількісні та якісні показники результатів виконання завдань;

Розділ 3.

- як було висвітлено роботу щодо реалізації проекту (публікації, телерадіорепортажі, видання збірників, методичних розробок тощо) з обов’язковим посиланням на реалізацію проекту за рахунок коштів гранта Президента України для обдарованої молоді;

Розділ 4.

- який результат виконаної роботи за звітний період.Виконавець проекту ________________               __________________

(підпис)                                 (прізвище, ім’я, по батькові)

ДатаДиректор департаменту

молодіжної політики                                                            О.Й. ЯремаДодаток 2до підпункту 7.5 Порядку перерахування і використання коштів та подання документації щодо виконання проектів за рахунок грантів Президента України для обдарованої молоді

Форма  фінансового звіту
про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді
______________________________________

Погоджено

___________________

(керівник Відповідного структурного підрозділу у справах сім’ї, молоді та спорту за місцем реєстрації одержувача гранта)

______________ (підпис)

______________ (дата)


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

__________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)

про виконання проекту _________________________________________

(назва проекту)за__________ квартал 200__ року.згідно з Договором № _____ від “___” _______ 200_Термін реалізації проекту:

з “___” __________ 200_   до “___” __________ 200_


№   
Статті витрат за кошторисом   
Сума витрат за кошторисом   
Фактичні витрати   
Підтвердні документ

1   
Поліграфічні послуги
Угода від____ № ___ ,

рахунок від ____№____, акт виконаних робіт

(назва установи) від _ №___

2   
Канцелярські витрати   


Рахунок від ___ № ___,

платіжне доручення від ____№ ____,

накладна (назва установи) від _____№__ ,

акт на списання від ____ №___


2

Продовження додатка 2
Усього   Усього: (сума цифрами й словами).

Первинні фінансові документи знаходяться  у ________________________________

(Відповідний структурний підрозділ)

Виконавець проекту              ________                              __________________________
(підпис)                                           (прізвище, ім’я, по батькові)

Дата

Директор департаменту

молодіжної політики                                                                       О.Й.Ярема


Подає:Директор департаменту

молодіжної політикиО.Й. ЯремаПогоджено:Перший заступник Міністра

І.М. ШевлякЗаступник Міністра

Заступник МіністраВ.М. Миленький

Т.В. Кондратюк

Директор департаменту економіки та фінансівК.Є. КрищенкоНачальник юридичного управління

Р.В. Прилипко


Розсилання:

Департамент економіки та фінансів – 2

Департамент молодіжної політики – 3

Юридичне управління -1

Усього: 6 примірників

« Березень 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Учасники мережі

Наші партнери

Донори

logo
Адреса: м.Суми,

Телефон:
© 2015
Всі права захищено.
Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Сумського обласного комітету молодіжних організацій