�������� �������� ������ ��������� ���������

Оформлення та подання документації щодо Грантів Президента України

Примірний порядок оформлення та подання документації щодо виконання проектів за рахунок грантів Президента України для обдарованої молоді на 2007 рік >>>


27 квiтня 2007


Відповідно до Указу Президента України від 02.08.00. № 945 “Про гранти Президента України для обдарованої молоді”, розпорядження Президента України від 30.01.06 № 19 “Про призначення грантів Президента України для обдарованої молоді на 2007 рік”, наказу Мінсім’ямолодьспорту від 30.12.05 „Про забезпечення реалізації   Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді”, зареєстрованого Міністерством юстиції України  від 20.03.06  за № 287/12161.

1. Порядок подання та оформлення творчого звіту:

Володарем гранту подається квартальний (підсумковий) творчий звіт одночасно з фінансовим звітом до структурного підрозділу у справах сім’ї, молоді та спорту обласної, Київської міської державних адміністрацій.

Володар гранту подає творчий звіт у трьох примірниках:

- один примірник (оригінал) зберігається в структурному підрозділі у справах сім’ї, молоді та спорту обласної, Київської міської державних адміністрацій;

- другий повертається володарю гранту за підписом керівника структурного підрозділу у справах сім’ї, молоді та спорту обласної, Київської міської державних адміністрацій;

- третій примірник творчого звіту, погоджений керівником структурного підрозділу, структурний підрозділ у справах сім’ї, молоді та спорту обласної, Київської міської державних адміністрацій подає Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту разом з супровідним листом, в якому обов’язково зазначаються зауваження та рекомендації щодо реалізації проекту (при наявності).

Термін подання творчого звіту

Володар гранту подає до структурного підрозділу у справах сім’ї, молоді та спорту обласної, Київської міської державних адміністрацій звіт:

- квартальний: до 25 числа останнього квартального місяця (березень, червень, вересень, грудень);

- підсумковий: до 25 числа наступного місяця після закінчення проекту, термін якого визначено Договором.

Структурні підрозділи у справах сім’ї, молоді та спорту обласної, Київської міської державних адміністрацій подають Мінсім’ямолодьспорту звіт:

- квартальний: до 30 числа останнього квартального місяця (березень, червень, вересень, грудень);

- підсумковий: до 30 числа наступного місяця після закінчення проекту, термін якого визначено Договором.

Творчий звіт оформлюється володарем гранту відповідно до такого зразка:Погоджено

___________________

(керівник відповідного структурного підрозділу у справах сім’ї, молоді та спорту за місцем реєстрації одержувача гранта)______________ (підпис)

______________ (дата)


ТВОРЧИЙ ЗВІТ

__________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)

про виконання проекту _________________________________________

(назва проекту)у __________ кварталі 200__ року.

Розділ 1.

- які завдання планувалося виконати протягом звітного періоду;

- які завдання не було виконано, з яких причин, коли їх планується виконати;

Розділ 2.

- що було зроблено стосовно кожного із завдань;

- кількісні та якісні показники результатів виконання завдань;

Розділ 3.

- як було висвітлено роботу щодо реалізації проекту (публікації, телерадіорепортажі, видання збірників, методичних розробок тощо) з обов’язковим посиланням на реалізацію проекту за рахунок коштів гранта Президента України для обдарованої молоді;

Розділ 4.

- який результат виконаної роботи за звітний період.

Розділ 5.

Додатки до звіту.

Відгуки наукового керівника (консультанта), керівника установи, на базі якої реалізується проект.

Зразки поліграфічної продукції.

Аудіо, відео, фотоматеріали на електронних носіях.

Для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як „діяльність установи”, додаються також: засновницькі документи (статут, розпорядження органу місцевої влади або місцевого самоврядування про затвердження штатного розпису, призначення керівника установи; довідка до включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб), договір про співпрацю з управлінням/відділом у справах сім’ї та молоді; штатний розпис; графік роботи.

Для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як „дослідження”, додаються також копії наукових публікацій.

Для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як „проведення заходу”, додаються також списки учасників, копії відомостей про вручення призів, сувенірів, канцелярських товарів.Для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як „випуск продукту”, додаються також списки розповсюдження виготовленої продукції.Виконавець проекту ________________   __________________

(підпис)                   (прізвище, ім’я, по батькові)

ДатаТворчий звіт, поданий у вигляді тез, не приймається.

До звіту обов’язково додаються зразки інформаційних, методичних та роздаткових матеріалів, фотографії, а також ксерокопії публікацій у друкованих виданнях, інші матеріали, що засвідчують якісний рівень виконання проекту (відгуки фахівців, представників органів виконавчої влади, керівників установ, підприємств, організацій).

Творчий звіт підписується володарем гранту та керівником структурного підрозділу у справах сім’ї, молоді та спорту обласної, Київської міської державних адміністрацій, який прийняв звіт, ставиться дата його прийому.2. Порядок подання та оформлення фінансового звіту.Володарем гранту подається квартальний (підсумковий) фінансовий звіт до структурного підрозділу у справах сім’ї, молоді та спорту   обласної, Київської міської  державних адміністрацій.

Фінансовий звіт подається у трьох  примірниках:

- один примірник (оригінал) зберігається в структурному підрозділі у справах сім’ї, молоді та спорту обласної, Київської міської державних адміністрацій;

- другий  примірник (копія) повертається автору проекту за підписом керівника структурного підрозділу у справах сім’ї та молоді обласної, Київської міської державних адміністрацій.

- третій примірник фінансового звіту, погоджений керівником структурного підрозділу, структурний підрозділ у справах сім’ї, молоді та спорту обласної, Київської міської державних адміністрацій подає Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту разом з супровідним листом, в якому обов’язково зазначаються зауваження та рекомендації щодо реалізації проекту (при наявності).

Термін подання фінансового звіту.

Володар гранту подає до структурного підрозділу у справах сім’ї та молоді обласної, Київської міської державних адміністрацій звіти:

- квартальний:  до 25 числа останнього квартального місяця (березень, червень, вересень, грудень);

- підсумковий: до 25 числа наступного місяця після закінчення проекту, термін якого визначено Договором.

Структурні підрозділи у справах сім’ї, молоді та спорту обласної, Київської міської державних адміністрацій подають Мінсім’ямолодьспорту звіти:

- квартальний: до 30 числа останнього квартального місяця (березень, червень, вересень, грудень);

- підсумковий: до 30 числа наступного місяця після закінчення проекту, термін якого визначено Договором.Фінансовий звіт оформлюється відповідно до зразка:Погоджено

___________________

(керівник відповідного структурного підрозділу у справах сім’ї, молоді та спорту за місцем реєстрації одержувача гранта)

______________ (підпис)

______________ (дата)


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

__________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)

про виконання проекту _________________________________________

(назва проекту)за__________ квартал 200__ року.згідно з Договором № _____ від “___” _______ 200_Термін реалізації проекту:

з “___” __________ 200_   до “___” __________ 200_


№   
Статті витрат за кошторисом   
Сума витрат за кошторисом   
Фактичні витрати   
Підтвердні документи*

1   
Оплата послуг залучених спеціалістів   


- договір на оплату послуг залучених спеціалістів,

- акт наданих послуг,

- погодинний розпорядок роботи,

- звіт про виконання, замовлених послуг

2   
Відрядження:

харчування

проживання

проїзд
- список учасників на харчування , меню,

- посвідчення на відрядження (при наявності),

- оригінали проїзних документів,

- карта поселення

3   
Оренда місць проведення заходу   


- договір  оренди місць проведення заходу,

- калькуляція, специфікація,

- акт наданих послуг

4   
Транспортні послуги   


- договір на надання  транспортних послуг,

- калькуляція, специфікація,

- акт наданих послуг,

- маршрутний лист (при наявності),

- документи, що підтверджують право власності  надавача послуг на транспортні послуги,

- технічна характеристика орендованого транспорту.

5   
Оренда обладнання, оргтехніки   


- договір оренди обладнання, оргтехніки,

- калькуляція, специфікація,

- акт наданих послуг,

- документи, що підтверджують право власності  орендарів на обладнання, оргтехніку

6   
Прокат костюмів, одягу   


- договір на прокат костюмів, одягу,

- калькуляція, специфікація,

- акт наданих послуг,

- документи, що підтверджують право власності надавача прокату костюмів, одягу.

7   
Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання   


- договір на обслуговування  обладнання, чи придбання  витратних матеріалів,

- калькуляція, специфікація,

- акт наданих послуг,

- документи, що підтверджують право власності надавача  послуг на обслуговування  обладнання

8   
Художнє оформлення місць проведення заходу   


- договір на надання послуг художнього  оформлення місць проведення заходу,

- свідоцтво установи про право здійснення художнього оформлення місць проведення заходу, 

- калькуляція, специфікація,

- акт наданих послуг

9   
Послуги зв’язку:

телефонний зв’язок

поштові послуги   


- договір на надання  послуг зв’язку,

- калькуляція, специфікація,

- акт наданих послуг,

-  квитанція, рахунок, фіскальні чеки

10   
Поліграфічні послуги   


- договір на надання поліграфічних  послуг,

- калькуляція, специфікація,

- акт наданих послуг, свідоцтво установи про право надання поліграфічних послуг,

- технічне завдання,

- макет,

- відомість розповсюдження поліграфічної продукції.

- акт на списання

11   
Інформаційні послуги   


- договір на надання інформаційних послуг,

- калькуляція, специфікація,

- акт наданих послуг,

- аудіо-, відеозапис на електронних носіях,

- акт на списання

12   
Канцелярські витрати   


- рахунок на канцелярські товари,

- накладна на  канцелярські товари, 

- акт на списання,

- список учасників, яким надано канцтовари.

13   
Призи, сувеніри   


- рахунок на призи, сувеніри,

- накладна на призи, сувеніри,  

- акт на списання,

- відомість отримання  призів, сувенірів

14   
Інші витрати

(банківські послуги, інші витрати за аналогією решти статей кошторису)   


Договори, рахунки,

калькуляції, специфікації, накладні,

акти наданих послуг, інші підтвердні документи

15   
Податок    


Квитанція про сплату податку


Усього (сума словами)   Усього: (сума цифрами й словами).

Первинні фінансові документи знаходяться  у ________________________________

(Відповідний структурний підрозділ)

Виконавець проекту              ________                              __________________________
(підпис)                                           (прізвище, ім’я, по батькові)

Дата*Перелік підтвердних документів уточнюється з урахуванням тематики та змісту конкретного проекту.До фінансового звіту обов’язково додаються оригінали підтвердні  документів.Фінансовий звіт підписується виконавцем проекту та керівником структурного підрозділу у справах сім’ї, молоді та спорту обласної, Київської міської державних адміністрацій, який прийняв звіт, із зазначенням дати його прийому.

« Березень 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Учасники мережі

Наші партнери

Донори

logo
Адреса: м.Суми,

Телефон:
© 2015
Всі права захищено.
Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Сумського обласного комітету молодіжних організацій